Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXII/476/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.03.2005 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. K. Prusa 9 w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nabycie na własność gminy Mikołów:

  • nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołowie przy ul. K. Prusa 9 ozn. nr działki 1818/43 i 1819/43 o łącznej pow. 1 976 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 11 734 Sądu Rejonowego w Mikołowie,
  • nieruchomości niezabudowanej ozn. nr działek: 708/87 i 709/87 o łącznej pow. 300 m2 zapisanej w KW Tom I wykaz 39 "Probostwo" Sądu Rejonowego w Mikołowie.

§2

Koszty związane z nabyciem ww. nieruchomości pokryte zostaną z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.22
Data udostępnienia: 2005.04.09 21:33:25
Liczba odwiedzin strony: 913 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 00:12:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów