Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXII/472/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.03.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 60 000 zł.
dział 600 Transport i łączność 30 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000

Zwiększenie dochodów dokonuje się z powodu likwidacji środków specjalnych z związku nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 60 000 zł.
dział 600 Transport i łączność 30 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 30 000
    1. Wydatki bieżące 30 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 30 000
    1. Wydatki bieżące 30 000

Zwiększenie wydatków spowodowane jest likwidacją środków specjalnych.

§3

Traci moc załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 dotyczący planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 roku.

§4

Plan po zmianach - dochody 68 782 705 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 82 424 829 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.22
Data udostępnienia: 2005.04.09 21:33:08
Liczba odwiedzin strony: 965 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 15:31:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów