Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXV/536/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2005 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12.04.2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz. 499), art. 22 ust. 3-5 ustawy z dnia 27.09.1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 47 z 2000 r., poz. 544) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 92, poz. 767) i w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 92, poz. 766), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Utworzyć obwody głosowania w szpitalach na terenie Mikołowa oraz w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej w Mikołowie Borowej Wsi dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 września 2005 roku w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w dniu 9 października 2005 roku w wyborach Prezydenta RP, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr obwodu Nazwa i granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 4, tel. 226 26 87
21 Szpital św. Józefa Szpital św. Józefa
ul. Okrzei 27, tel. 226 59 80
22 Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże
- Dom Pomocy Społecznej
Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej
Mikołów Borowa Wieś, ul. Gliwicka 366,
tel. 238 60 21

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek pomocniczych gminy.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.19 16:34:44
Liczba odwiedzin strony: 899 (ostatnie odwiedziny 2024.04.06 09:28:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów