Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/450/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Gliwickiej 3, obręb Mikołów, stanowiącą własność gminy Mikołów, oznaczoną w ewidencji gruntów:

  • nr 371/4 o powierzchni 1,7173 ha, KW 43510,
  • nr 387/11 o powierzchni 1,0000 ha, KW 47424,
  • nr 403/4 o powierzchni 0,1068 ha, KW 53733,
  • nr 369/11 o powierzchni 1,1157 ha, KW 58783,
  • nr 388/11 o powierzchni 1,8059 ha, KW 58783,
  • nr 389/11 o powierzchni 0,1442 ha, KW 58783,
  • nr 390/11 o powierzchni 0,0131 ha, KW 58783,
  • nr 370/11 o powierzchni 0,2226 ha, KW 37000,
  • nr 391/4 o powierzchni 0,0081 ha, KW 37000,
  • nr 392/4 o powierzchni 0,5909 ha, KW 37000,

na rzecz wieczystych użytkowników tej nieruchomości.

§2

Uchwała stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.11
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:22:59
Liczba odwiedzin strony: 884 (ostatnie odwiedziny 2024.02.28 02:08:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów