Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/552/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 950 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 950

Zmniejszenie dochodów dokonuje się w związku z faktyczną realizacją zadania, a kwotą dotacji celowej podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie przeznaczone na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej na tzw. "Zielonych Szkołach".

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 950 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 950
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
950
    1. Wydatki bieżące 950
    w tym dotacje 4 000

§3

Plan po zmianach - dochody 77 294 570 zł.

§4

Plan po zmianach wydatki 94 812 078 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:37:02
Liczba odwiedzin strony: 852 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 00:52:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów