Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/587/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 53 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 53 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 000
    1. Wydatki bieżące 43 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 000
    1. Wydatki bieżące 10 000
    w tym dotacje 10 000

Zwiększenie wydatków na koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie dotacji przedmiotowej na zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów segregowanych.

§3

Plan po zmianach - dochody 78 195 466 zł.

§4

Plan po zmianach wydatki 95 712 974 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:20:02
Liczba odwiedzin strony: 728 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:44:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów