Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIV/518/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Uchyla się uchwałę nr XXXIII/490/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.04.2005 r. w całości.

§2

Wprowadza się nowy zapis w brzmieniu podanym niżej.

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 002 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 190 000
    1. Wydatki majątkowe 190 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 440 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 440 000
    1. Wydatki majątkowe 440 000
dział 851 Ochrona zdrowia 372 000
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 700
    1. Wydatki majątkowe 200 700
rozdz. 85195 Pozostała działalność 171 300
    1. Wydatki majątkowe 171 300

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.:

  1. świetlica socjoterapeutyczna - 200 700 zł,
  2. modernizacja strażnicy Kamionka - 440 000 zł,
  3. modernizacja przychodni w Paniowach - 171 300 zł,
  4. dachy os. Mickiewicza - 190 000 zł.

§3

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Źródło pokrycia - wolne środki.

    Przychody  
 §   955  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 002 000

§5

Plan po zmianach wydatki 92 966 050 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/518/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.21 23:17:45
Liczba odwiedzin strony: 828 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 19:28:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów