Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIV/519/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 850 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 400 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 400 000
    1. Wydatki majątkowe 400 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200 000
    1. Wydatki majątkowe 200 000
dział 851 Ochrona zdrowia 100 000
rozdz. 85195 Pozostała działalność 100 000
    1. Wydatki majątkowe 100 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000
    1. Wydatki majątkowe 150 000

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.

dział 600 Transport i łączność  
    1. Budowa chodnika ul. Plebiscytowa na kwotę 200 000
    2. ul. Kawalca - przebudowa na kwotę 200 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
    modernizacja zasobów komunalnych gminy
- dachy os. Mickiewicza na kwotę
200 000
dział 851 Ochrona zdrowia  
    modernizacja przychodni w Paniowach na kwotę 100 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
    1. Oświetlenie ul. Podleskiej na kwotę 150 000

§2

Załącznik inwestycyjny i wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§3

Źródło pokrycia - wolne środki.

    Przychody  
 §   955  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 850 000

§4

Plan po zmianach wydatki 93 816 050 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/519/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/519/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.21 23:17:40
Liczba odwiedzin strony: 876 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 13:34:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów