Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/564/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie Regulaminu Zabytkowego Parku "Planty" w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W celu ochrony dóbr kultury, zapobieżenia dewastacji oraz zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w zabytkowym parku "Planty" w Mikołowie wprowadza się regulamin o brzmieniu:

Regulamin Zabytkowego Parku Planty w Mikołowie

Na terenie parku zabrania się:

 • Poruszania się pojazdami silnikowymi
 • Rozpalania ognisk
 • Kąpieli w zbiornikach wodnych oraz łowienia ryb z cieków i zbiorników wodnych
 • Niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin rosnących w granicach parku
 • Niszczenia i uszkadzania urządzeń oraz obiektów
 • Zakłócania ciszy
 • Zanieczyszczania cieków wodnych i stawów
 • Zanieczyszczania parku
 • Ślizgania się na powierzchni stawów.

§2

Na terenie zabytkowego parku obejmują zakazy:

 • sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, przewidziany ustawą z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • sprzedaży i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych określony w przepisach ustawy z dnia 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • prowadzenia psów bez uwięzi wprowadzony uchwała nr L.VII/836/2002 RM Mikołowa z dnia 25.06.2002 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.

§3

Godziny otwarcia ogrodzonej części Parku tzw. Małych Plant - od 600-2200.

§4

Uchylić uchwałę nr V/37/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 stycznia 2003 roku.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty, a także przez umieszczenie regulaminu w formie znaków graficznych przy każdym głównym wejściu do parku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:36:59
Liczba odwiedzin strony: 1116 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 00:09:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów