Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXII/485/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.03.2005 w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/239/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyznać stypendia na okres od 1 lutego 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.:

 • dla uczniów szkół podstawowych w wysokości po - 200 zł miesięcznie,
 • dla uczniów gimnazjów, szkół średnich i policealnych w wysokości po - 250 zł miesięcznie,
 • dla studentów w wysokości po - 300 zł miesięcznie,
 • dla uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne po - 250 zł miesięcznie,

podanym poniżej uczniom / studentom.

 1. Szkoły podstawowe:
  1. Baron Aneta
  2. Bijok Patrycja
  3. Bortel Karolina
  4. Falkus Monika
  5. Górny Aleksandra
  6. Homan Anita
  7. Jabłońska Dominika
  8. Janosz Katarzyna
  9. Kura Paweł
  10. Lipińska Magdalena
  11. Machulec Anna
  12. Matros Kinga
  13. Nyc Małgorzata
  14. Schneider Klaudia
  15. Szczyrba Monika
  16. Świech Anna
  17. Woźniak Agata
  18. Zemełka Filip
 2. Gimnazjum, szkoły średnie i policealne:
  1. Ceremuga Mateusz
  2. Jaświec Aleksander
  3. Kaźmierczak Michał
  4. Kołodziej Marta
  5. Krystof Ryszard
  6. Lewandowska Monika
  7. Matula Bożena
  8. Nowak Magdalena
  9. Nyc Natalia
  10. Pająk Katarzyna
  11. Puszer Joanna
  12. Rząsa Adam
  13. Toczek Mateusz
  14. Urbańczyk Alicja
  15. Wilk Sylwia
  16. Wojciechowski Grzegorz
  17. Wójs Damian
  18. Zwolnik Józef
 3. Szkoły wyższe:
  1. Bierońska Aleksandra
  2. Dudzińska Monika
  3. Gołąb Leszek
  4. Karnasiewicz Monika
  5. Lupa Artur
  6. Ogierman Beata
  7. Wierzbica Sabina
 4. Dla uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne:
  1. Bies Tymoteusz.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2005 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.22
Data udostępnienia: 2005.04.24 01:24:26
Liczba odwiedzin strony: 1298 (ostatnie odwiedziny 2024.06.05 15:49:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów