Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/468/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie sprzedaży prawa do zwrotu nakładów poniesionych na obiekty Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Starganiec"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa do zwrotu nakładów poniesionych na obiekty Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Starganiec": pawilon usługowy z pomieszczeniem mieszkalnym, zdewastowany budynek gastronomiczny, basen kąpielowy. Obiekty usytuowane są na części działek nr 35/5, 34/4, 38/6, 40/6 położonych w obrębie Górne Lasy Pszczyńskie stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Katowice - przekazanych w użytkowanie gminy Mikołów na podstawie umowy użytkowania nr 494/2000 z 16.06.2000 r. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej nr 23 300 Sądu Rejonowego w Katowicach. Gmina posiada zgodę zarządcy gruntów na zawarcie umowy użytkowania lub dzierżawy z nabywcą obiektów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.15 20:45:28
Liczba odwiedzin strony: 991 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:58:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów