Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIV/503/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 49 500 zł.

dział 750 Administracja publiczna 49 500
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49 500
    1. Wydatki bieżące 49 500

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 49 500 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 200
rozdz. 01095 Pozostała działalność 9 200
    1. Wydatki bieżące 9 200
    sołectwo Bujaków 3 000  
    sołectwo Śmiłowice 3 200  
    sołectwo Borowa Wieś 3 000  
dział 630 Turystyka 12 300
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 300
    1. Wydatki bieżące 12 300
    sołectwo Bujaków 3 300  
    sołectwo Borowa Wieś 2 000  
    sołectwo Paniowy 3 000  
    dzielnica Kamionka 4 000  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 500
    1. Wydatki bieżące 4 500
    sołectwo Bujaków 2 000  
    sołectwo Mokre 1 000  
    dzielnica Kamionka 1 500  
dział 801 Oświata i wychowanie 3 500
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 500
    1. Wydatki bieżące 1 500
    sołectwo Borowa Wieś 1 500  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 000
    1. Wydatki bieżące 2 000
    sołectwo Bujaków 2 000  
    Przedszkole nr 5  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
300
    1. Wydatki bieżące 300
    sołectwo Śmiłowice 300  
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 500
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500
    1. Wydatki bieżące 2 500
    w tym dotacje 2 500
    sołectwo Bujaków 1 500  
    sołectwo Mokre 1 000  
rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 000
    1. Wydatki bieżące 4 000
    sołectwo Borowa Wieś 2 000  
    dzielnica Kamionka 2 000  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 13 200
rozdz. 92695 Pozostała działalność 13 200
    1. Wydatki bieżące 13 200
    sołectwo Bujaków 2 000  
    sołectwo Śmiłowice 1 700  
    sołectwo Borowa Wieś 1 000  
    sołectwo Paniowy 4 000  
    sołectwo Mokre 1 000  
    dzielnica Kamionka 3 500  

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.21 23:17:50
Liczba odwiedzin strony: 970 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:42:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów