Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXII/475/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.03.2005 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIX/431/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 roku "Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 71 z 2001 r., poz. 733 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wprowadzić zmianę w "Wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008" w punkcie 5 podpunkt 4. Punkt 5 podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli aktualna wartość czynszu z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu, to podwyżka czynszu do tej wysokości, może być dokonywana nie częściej niż co 6 miesięcy. Po przekroczeniu wartości czynszu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu roczna podwyżka czynszu nie może być wyższa niż 10% dotychczasowego czynszu liczonego bez opłat niezależnych od właściciela.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.22
Data udostępnienia: 2005.04.09 21:33:11
Liczba odwiedzin strony: 867 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 13:47:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów