Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/553/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 304 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000
dział 801 Oświata i wychowanie 45 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204 000

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 155 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 255 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 255 000
    1. Wydatki bieżące 255 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 000
rozdz. 70095 Pozostała działalność 180 000
    1. Wydatki majątkowe 180 000
dział 801 Oświata i wychowanie 150 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 150 000
    1. Wydatki majątkowe 150 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 570 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 250 000
    1. Wydatki majątkowe 250 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 320 000
    1. Wydatki majątkowe 320 000

§3

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 459 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 40 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 40 000
    1. Wydatki majątkowe 40 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 50 000
    1. Wydatki majątkowe 50 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000
    1. Wydatki majątkowe 110 000
dział 801 Oświata i wychowanie 150 000
rozdz. 80104 Przedszkola 150 000
    1. Wydatki majątkowe 150 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 109 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 616 000
    1. Wydatki majątkowe 616 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 493 000
    1. Wydatki majątkowe 493 000
    w tym dotacje 493 000

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych, wykaz wieloletnich zadań programów inwestycyjnych i wyjaśnienia do zmian w wydatkach majątkowych stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§5

Plan po zmianach - dochody 77 598 570 zł.

§6

Plan po zmianach wydatki 95 116 078 zł.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/553/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/553/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/553/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (23 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:37:04
Liczba odwiedzin strony: 799 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 19:02:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów