Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLI/631/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 20.12.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 50 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 50 000

Zwiększenia dochodów dokonuje się w wyniku zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 50 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 50 000
    1. Wydatki bieżące 50 000
    w tym dotacje 50 000

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na akcję zimową.

§3

Plan po zmianach - dochody 79 966 995 zł.

§4

Plan po zmianach wydatki 97 485 703 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLI/631/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.20
Data udostępnienia: 2006.01.11 21:54:37
Liczba odwiedzin strony: 913 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:25:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów