Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXV/540/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2005 w sprawie zatwierdzenia zmiany fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmianę fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Mikołowa nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r.

§2

Zakres ustaleń zmiany "Studium" wymienionego w §1 obejmuje swoim zasięgiem tereny określone w uchwale nr VII/83/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 marca 2003 roku, położone wzdłuż ul. Gliwickiej (od supermarketu Auchan do wylotu w kierunku Gliwic) oraz położone w północnej części sołectwa Borowa Wieś.

§3

Integralną część uchwały stanowią "Ustalenia Studium" składające się z części tekstowej i graficznej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXV/540/2005

Zmiana fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa":

  • Analiza uwarunkowań i stanu istniejącego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (610 KB),
  • Zadania polityki przestrzennej i gospodarczej - uwarunkowania rozwoju gminy - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (342 KB),
  • Ustalenia studium - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (536 KB),
  • Uzasadnienie i synteza ustaleń - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (182 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.19 16:34:27
Liczba odwiedzin strony: 3038 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 01:50:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów