Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XL/617/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.11.2005 w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na wniesienie w formie aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółka z o.o. środków trwałych o łącznej wartości 9 193 429,67 zł wybudowanych ze środków gminy Mikołów oraz działki nr 1321/9 o powierzchni 50 m2 i wartości 2 000,00 zł położonej przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie zapisanej w KW 62183 i przyznanie jedynemu wspólnikowi gminie Mikołów 18 391 nowych udziałów po 500,00 zł każdy.

§2

Wykaz środków trwałych i nieruchomości stanowią załączniki nr 1 i 2 i są integralnymi częściami niniejszej uchwały.

§3

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Mikołowa: nr XXXIII/448/2000 z dnia 24.10.2000 r. i nr IX/115/2003 z dnia 27 maja 2003 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/617/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/617/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.29
Data udostępnienia: 2005.12.19 20:59:28
Liczba odwiedzin strony: 908 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 02:29:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów