Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/461/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 130 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Załączniki do uchwały nr XXVIII/407/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy uchwały nr 37/VIII/2005 Kolegium RIO z dnia 23.03.2005 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/461/2005

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem 2004 roku

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/461/2005

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem 2004 roku

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 918 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 14:23:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów