Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w jednostkę budżetową gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przekształcić z dniem 1 kwietnia 2005 roku zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w jednostkę budżetową gminy.

§2

Pracownicy zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie z dniem 1 kwietnia 2005 roku stają się pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

§3

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych zakładu według stanu na dzień 31 marca 2005 roku podlegają wpłacie na rachunek gminy.

§4

Stan środków konta socjalnego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie na dzień 31 marca 2005 roku będzie stanowić wartość początkową konta socjalnego na dzień 1 kwietnia 2005 roku jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2.

§5

Majątek zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie na dzień 31 marca 2005 roku przekazać jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 za wyjątkiem środków określonych w §4 uchwały.

§6

Bilans zamknięcia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.11
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:22:57
Liczba odwiedzin strony: 1103 (ostatnie odwiedziny 2024.04.15 03:50:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów