Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/453/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 57 000 zł.
 dział   750   Administracja publiczna   57 000 

Zwiększenie dochodów dokonuje się w wyniku otrzymania zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2004 rok.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 57 000 zł.
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000
rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji 50 000
    1. Wydatki bieżące 50 000
    w tym dotacje 50 000
dział 801 Oświata i wychowanie 7 000
rozdz. 80104 Przedszkola 7 000
    1. Wydatki bieżące 7 000

Na zwiększenie wydatków składają się planowany wydatek majątkowy - zakup samochodu dla Policji na kwotę 50 000 zł oraz konieczność przeprowadzenia remontu przedszkola - kwota 7 000 zł.

§3

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 68 616 468 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 78 858 592 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXI/453/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.14 20:16:37
Liczba odwiedzin strony: 900 (ostatnie odwiedziny 2024.06.03 02:01:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów