Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/449/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie wyrażenia protestu przeciwko lokalizacji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić stanowczy protest przeciwko lokalizacji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wbrew stanowisku wojewody śląskiego.

§2

Zwrócić się do ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o podanie uzasadnienia lokalizacji w innym miejscu niż dotychczas, tj. Mikołowie Śmiłowicach.

§3

Uchwałę przesłać do:

  • ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • wojewody śląskiego,
  • Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie,
  • Izby Rolniczej w Katowicach,
  • senatora RP Klemensa Ścierskiego,
  • posła RP Eugeniusza Wycisło,
  • posła RP Zbigniewa Zaborowskiego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Od początku istnienia ODR w Mikołowie współpraca rolników jak i wszelakich urzędów z tą jednostką układa się bardzo dobrze. Pracownicy tego Ośrodka dysponują dużym doświadczeniem, gdyż placówka ta w latach 70-tych obejmowała swoją działalnością teren całego województwa katowickiego (w tym powiaty bielski i częstochowski). Na bazie tego Ośrodka powstały Ośrodki w Bielsku-Białej oraz w Częstochowie. Nie bez znaczenia dla naszych rolników jest fakt, że siedziba Ośrodka umiejscowiona jest w centralnej części województwa, z dobrą możliwością dojazdu z każdej strony.

Dodatkowo za ww. lokalizacją, w związku z charakterem rolnictwa naszego województwa, przemawia fakt prowadzenia przez ODR Mikołów prac związanych z wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, czego inne placówki ze względu na swój profil jak i położenie nie mogą prowadzić. Jednocześnie zapleczem badawczym dla ww. Ośrodka w niedalekiej przyszłości stanie się, ustanowiony w Strategii Rozwoju jak i w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

Zmiana lokalizacji WODR z Mikołowa Śmiłowice na inną spowodowałaby zaprzepaszczenie wieloletnich działań ww. ośrodku oraz grozi zniszczeniem istniejącej, dobrze funkcjonującej infrastruktury biurowo-szkoleniowej, badawczej, gastronomiczno-hotelarskiej, pól doświadczalnych i innych, których to żaden z pozostałych ośrodków ww. typu na terenie Województwa Śląskiego nie posiada.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.11
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:23:00
Liczba odwiedzin strony: 983 (ostatnie odwiedziny 2024.02.21 23:25:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów