Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/562/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie Borowej Wsi, Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie Śmiłowicach i Przedszkola nr 11

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Desygnować do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Zespołu Szkół nr 2 następujące osoby:
  1. Krzysztofa Żura,
  2. Henryka Zawiszowskiego,
  3. Elżbietę Muszyńską.
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 następujące osoby:
  1. Bronisława Pietrzyka,
  2. Henryka Zawiszowskiego,
  3. Elżbietę Muszyńską.
 3. Dyrektora Przedszkola nr 11 następujące osoby:
  1. Annę Kubik,
  2. Henryka Zawiszowskiego,
  3. Elżbietę Muszyńską.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Mikołów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:36:59
Liczba odwiedzin strony: 809 (ostatnie odwiedziny 2024.05.24 01:15:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów