Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIII/494/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2005 w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/407/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nazwa zadania zapisanego:
  • pod poz. nr 3 otrzymuje brzmienie: "Borowa Wieś - kanalizacja, odwodnienie i oczyszczalnia",
  • pod poz. nr 4 otrzymuje brzmienie: "Bujaków - kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, oczyszczalnia",
  • pod poz. nr 10 otrzymuje brzmienie: "Kompleksowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa krytej pływalni, przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie".

§2

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXVIII/407/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nazwy zadań zapisanych w dziale 900 rozdział 90095 §6050 otrzymują brzmienie:
  • "Borowa Wieś - kanalizacja, odwodnienie i oczyszczalnia",
  • "Bujaków - kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, oczyszczalnia",
  • "Kamionka - projekt kanalizacji",
  • "Kamionka - Cmentarz Komunalny",
  • "Kompleksowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa krytej pływalni, przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie".

§3

Pozostałe zapisy ww. uchwały nie ulegają zmianie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.26
Data udostępnienia: 2005.05.06 00:49:47
Liczba odwiedzin strony: 926 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 21:55:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów