Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIII/490/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 002 000 zł.
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 002 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 002 000
    1. Wydatki majątkowe 1 002 000

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.:

  1. świetlica socjoterapeutyczna - 200 700 zł,
  2. modernizacja strażnicy Kamionka - 440 000 zł,
  3. modernizacja przychodni w Paniowach - 171 300,
  4. dachy os. Mickiewicza - 190 000 zł.

§2

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Źródło pokrycia - wolne środki:
995 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 002 000

§4

Plan po zmianach wydatki 90 650 480 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXXIV/518/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Załącznik do uchwały nr XXXIII/490/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:48
Liczba odwiedzin strony: 823 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:56:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów