Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIX/602/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.11.2005 w sprawie zmiany uchwały nr VII/86/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W §3 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

Pkt. 5 "Za nieobecność na sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym nie potrąca się kwoty określonej w punkcie 1".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVI/252/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.11.2007 w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 1035 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 11:37:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów