Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/596/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Zmiana wprowadzona jest w związku z:

  1. zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i wpływów z Urzędu Marszałkowskiego,
  2. zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Mikołowa w tym budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś, Bujaków oraz w dzielnicy Nowy Świat" do kwoty 500 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/596/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:19:57
Liczba odwiedzin strony: 757 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:44:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów