Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/548/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 25 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 1 000
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000
    1. Wydatki bieżące (sołectwo Paniowy) 1 000
dział 801 Oświata i wychowanie 20 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 20 000
    1. Wydatki bieżące 20 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 000
    1. Wydatki bieżące 4 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 25 000 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000
    1. Wydatki bieżące 4 000
    w tym dotacje 4 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 20 000
    1. Wydatki bieżące 20 000
    w tym dotacje 20 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność 1 000
     1. Wydatki bieżące (sołectwo Paniowy) 1 000

Przeniesienie wydatków jest związane z dostosowaniem budżetu do aktualnie występujących potrzeb:

  • dotacja podmiotowa dla MDK (Chór "Chopin") - kwota 4 000 zł,
  • dodatkowe środki na realizację zadania "dowóz dzieci do szkoły" - kwota 20 000 zł,
  • przeniesienie środków sołeckich na wniosek Rady Sołeckiej - kwota 1 000 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:37:05
Liczba odwiedzin strony: 865 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:09:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów