Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXV/525/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 288 869 zł.

dział 750 Administracja publiczna 288 869

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 288 869 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 869
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 869
    1. Wydatki majątkowe 78 869
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 210 000
    1. Wydatki majątkowe 210 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach pn.:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 869
    1. wykupy gruntów o kwotę 78 869
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210 000
    1. Kamionka- projekt kanalizacji i odwodnienia na kwotę 210 000

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 76 642 947 zł.

§5

Plan po zmianach wydatki 94 160 455 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXV/525/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.19 16:34:45
Liczba odwiedzin strony: 804 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 20:51:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów