Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/452/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 roku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i 2 z dnia 7.09.1991 roku ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić wolę zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 roku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie Śmiłowicach.

§2

Wystąpić do kuratora oświaty w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ww. szkoły.

§3

Zawiadomić rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 9 i Radę Sołecką o zamiarze likwidacji szkoły.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.13 22:40:16
Liczba odwiedzin strony: 987 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:08:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów