Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XL/621/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.11.2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Zielonej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Mikołów, położoną przy ul. Zielonej obręb Mikołów, składającą się z działek:

  • nr 239/70 o powierzchni 3 450 m2 KW nr 47686,
  • nr 240/69 o powierzchni 2 010 m2 KW nr 47686.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa teren określony jest symbolem:

  • dla działki 239/70:
    • 56 ZE - zieleń łęgowa, łąki, pastwiska bez możliwości zabudowy,
  • dla działki nr 240/69:
    • 56 ZE - zieleń łęgowa, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy,
    • 57 MN, 70 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.29
Data udostępnienia: 2005.12.19 20:59:23
Liczba odwiedzin strony: 792 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:42:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów