Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/438/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustala się roczne stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w wysokości:

  • 5,90 zł za remonty oraz naprawy i konserwacje 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych administrowanych przez zakład budżetowy - zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w załączniku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXX/438/2005

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Zadanie - remont, naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych:

  • ilość m2 powierzchni użytkowej - 101 631,04,
  • stawka jednostkowa dotacji w zł - 5,90,
  • kwota dotacji w zł - 600 000,00.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.11
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:22:56
Liczba odwiedzin strony: 961 (ostatnie odwiedziny 2024.02.20 11:47:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów