Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/598/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/239/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyznać stypendia na okres od 1 września 2005 roku do dnia 31 stycznia 2006 roku:

 • dla uczniów szkół podstawowych w wysokości po - 200 zł miesięcznie,
 • dla uczniów gimnazjów, szkół średnich i policealnych w wysokości po - 250 zł miesięcznie,
 • dla studentów w wysokości po - 300 zł miesięcznie,
 • dla uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne po - 250 zł miesięcznie,

podanym poniżej uczniom / studentom:

 1. Szkoły podstawowe:
  1. Bijok Klaudia
  2. Dziewulska Wioleta
  3. Kaszuba Klaudia
  4. Kocur Agata
  5. Kowalczyk Miłosz
  6. Lupa Agata
  7. Schneider Klaudia
  8. Sikora Mikołaj
  9. Stasiński Kasjan
  10. Tabaszowski Damian
  11. Źemła Kamil
 2. Gimnazjum, szkoły średnie i policealne:
  1. Bartoszek Malwina
  2. Buchalik Klaudia
  3. Cichocka Urszula
  4. Duda Małgorzata
  5. Gardyńska Edyta
  6. Krząkała Aurelia
  7. Pluta Szymon
  8. Sikorska Mirella
  9. Toczek Mateusz
  10. Tomala Andrzej
  11. Wojciechowska Weronika
  12. Woźniak Anna
  13. Zagórski Dawid
  14. Zwonik Wojciech
 3. Szkoły wyższe:
  1. Gorol Jadwiga
  2. Kierzek Anna
  3. Kopyto Sylwia
  4. Maślach Wioletta
  5. Mrozek Jolanta
  6. Nowak Magdalena
  7. Nowrot Grzegorz
  8. Ośliślok Aleksandra
  9. Penkała Andrzej
  10. Pytlik Maria
  11. Rak Aleksandra
  12. Urbańczyk Rafał
 4. Dla uczniów za wybitne osiągnięcia artystyczne:
  1. Bies Tymoteusz.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 1221 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:44:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów