Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2008.05.28 22:07:00 powrót do aktualnej strony
 

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
375/75/2008
z dnia 25.04.2008
w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej
374/74/2008
z dnia 25.04.2008
w sprawie uchylenia upoważnień udzielonych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
373/73/2008
z dnia 24.04.2008
w sprawie sposobu podziału środków na 2008 r. przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
372/72/2008
z dnia 24.04.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ulicę Zieloną
371/71/2008
z dnia 24.04.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. 27 Stycznia
370/70/2008
z dnia 18.04.2008
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
369/69/2008
z dnia 16.04.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
368/68/2008
z dnia 16.04.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
367/67/2008
z dnia 15.04.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
366/66/2008
z dnia 15.04.2008
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za przypadające w sobotę 3 maja 2008 r. Święto Konstytucji 3 Maja
365/65/2008
z dnia 15.04.2008
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
364/64/2008
z dnia 7.04.2008
w sprawie ustalenia stawki średnio-miejskiej dla lokali użytkowych
363/63/2008
z dnia 4.04.2008
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mikołów
362/62/2008
z dnia 4.04.2008
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mikołów
361/61/2008
z dnia 4.04.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
360/60/2008
z dnia 3.04.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
359/59/2008
z dnia 2.04.2008
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
358/58/2008
z dnia 2.04.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
357/57/2008
z dnia 2.04.2008
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie
356/56/2008
z dnia 31.03.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
355/55/2008
z dnia 31.03.2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa
354/54/2008
z dnia 28.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
353/53/2008
z dnia 20.03.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
352/52/2008
z dnia 20.03.2008
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
351/51/2008
z dnia 20.03.2008
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
350/50/2008
z dnia 19.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
349/49/2008
z dnia 19.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
348/48/2008
z dnia 19.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
347/47/2008
z dnia 19.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
346/46/2008
z dnia 19.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
345/45/2008
z dnia 17.03.2008
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2007 rok
344/44/2008
z dnia 17.03.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
343/43/2008
z dnia 17.03.2008
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta
342/42/2008
z dnia 17.03.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
341/41/2008
z dnia 17.03.2008
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
340/40/2008
z dnia 17.03.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ulicę Polną oraz przeznaczonej pod drogę łączącą ul. Malinową z Gliwicką
339/39/2008
z dnia 11.03.2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych na terenie krytej pływalni w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22
338/38/2008
z dnia 11.03.2008
w sprawie ustalenia stawki średnio-miejskiej dla lokali użytkowych na terenie krytej pływalni w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22
337/37/2008
z dnia 11.03.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Plebiscytowej
336/36/2008
z dnia 11.03.2008
w sprawie zamiany nieruchomości
335/35/2008
z dnia 11.03.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
334/34/2008
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
333/33/2008
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
332/32/2008
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
331/31/2008
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
330/30/2008
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
329/29/2008
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
328/28/2008
z dnia 28.02.2008
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
327/27/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
326/26/2008
z dnia 26.02.2008
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
325/25/2008
z dnia 22.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
324/24/2008
z dnia 19.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
323/23/2008
z dnia 15.02.2008
w sprawie zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 14 000 €
322/22/2008
z dnia 14.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
321/21/2008
z dnia 12.02.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. najmu lokali użytkowych
320/20/2008
z dnia 11.02.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
319/19/2008
z dnia 6.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
318/18/2008
z dnia 1.02.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
317/17/2008
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
316/16/2008
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
315/15/2008
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
314/14/2008
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
313/13/2008
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
312/12/2008
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
311/11/2008
z dnia 29.01.2008
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
310/10/2008
z dnia 28.01.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ulicę Polną
309/9/2008
z dnia 24.01.2008
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
308/8/2008
z dnia 22.01.2008
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym miasta Mikołowa
307/7/2008
z dnia 22.01.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ulicę Polną
306/6/2008
z dnia 17.01.2008
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
305/5/2008
z dnia 14.01.2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
304/4/2008
z dnia 14.01.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
303/3/2008
z dnia 14.01.2008
w sprawie zamiany nieruchomości
302/2/2008
z dnia 9.01.2008
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę kanalizacji sanitarnej
301/1/2008
z dnia 8.01.2008
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.28
Data udostępnienia: 2008.05.28 22:07:00

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów