Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 308/8/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 22.01.2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym miasta Mikołowa

Na podstawie art. 8a i art. 9 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. nr 31 z 2005 r., poz. 266 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić z dniem 1 czerwca 2008 roku stawkę bazową czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o pełnym standardzie w wysokości 3,80 zł/m2 miesięcznie, co stanowi 1,452% wartości odtworzeniowej jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej zarządzeniem wojewody śląskiego na czwarty kwartał 2007 roku dla obliczania wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Lokalowej.

§3

Traci moc uchwała nr XLI/509/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2001 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.22
Data udostępnienia: 2008.03.19 18:39:02
Liczba odwiedzin strony: 743 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 06:30:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów