Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 357/57/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 2.04.2008 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/308/2008 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na własność gminy Mikołów nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie, oznaczoną nr działki 532/24 o powierzchni 876 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr 7800, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, stanowiącą własność p. [...] i p. [...] za cenę 495 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§2

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.02
Data udostępnienia: 2008.05.05 21:41:25
Liczba odwiedzin strony: 617 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 22:55:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów