Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 326/26/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 26.02.2008 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w jednostkę budżetową gminy Mikołów oraz Statutu Jednostki Budżetowej Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 marca 2005 roku nr XXXII/474/2005, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nadaję jednostce budżetowej pn. Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie "Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie".

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 110/264/2005 z dnia 20 lipca 2005 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.

Załącznik do zarządzenia nr 326/26/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (172 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.26
Data udostępnienia: 2008.03.28 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 768 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 11:27:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów