Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 319/19/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 6.02.2008 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 372 1 372
      1. Wydatki bieżące 1 372 1 372
      w tym wynagrodzenia 1 372 1 372
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  2 221 2 221
      1. Wydatki bieżące 2 221 2 221
      w tym wynagrodzenia 2 221 2 221
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 953 5 953
      1. Wydatki bieżące 5 953 5 953
      w tym wynagrodzenia 4 953 3 953
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 124 000 124 000
      1. Wydatki bieżące 124 000 124 000
      w tym wynagrodzenia   124 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na rok 2008:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 372 1 372
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 372
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 372  
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  2 221 2 221
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe   2 221
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 221  
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 953 5 953
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe   3 953
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 953  
  § 4270 Zakup usług remontowych   2 000
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000   
  § 4430 Różne opłaty i składki 1 000  
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów 124 000  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   124 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.06
Data udostępnienia: 2008.03.26 22:25:16
Liczba odwiedzin strony: 720 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:25:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów