Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 366/66/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 15.04.2008 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za przypadające w sobotę 3 maja 2008 r. Święto Konstytucji 3 Maja

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz z art. 130 Kodeksu pracy, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W zamian za dzień świąteczny tj. Święto Konstytucji 3 Maja przypadające w 2008 r. w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę, ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mikołowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego dodatkowy dzień wolny do wykorzystania w dniu 2 lub 23 maja 2008 r.

§2

Bezpośredni przełożeni pracowników w porozumieniu z nimi ustalają datę wykorzystania dodatkowego dnia wolnego, w taki sposób aby udzielenie dnia wolnego nie zakłócało pracy danej komórki organizacyjnej urzędu lub jednostki organizacyjnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.15
Data udostępnienia: 2008.05.28 22:07:01
Liczba odwiedzin strony: 588 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 03:45:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów