Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 352/52/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 20.03.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić zmiany pomiędzy rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 130
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne 130  
      1. Wydatki bieżące 130  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 130  
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży   130
      1. Wydatki bieżące   130
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 428 1 428
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 700 700
      1. Wydatki bieżące 700 700
  rozdz. 80104 Przedszkola 728 728
      1. Wydatki bieżące 728 728

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 130
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne 130  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130  
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży   130
  § 4300 Zakup usług pozostałych   130
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 428 1 428
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 700 700
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   700
  rozdz. 80104 Przedszkola 728 728
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248  
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 480  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   180
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   548

§3

Uchylić w części zapis w pkt 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 331/031/2008 z dnia 29.02.2008 r. o treści:

"§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 65 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 49 600
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 49 600
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 600"

Wprowadzić zapis następującej treści:

"§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 65 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 49 600
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 49 600
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
49 600"

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.20
Data udostępnienia: 2008.04.30 21:19:27
Liczba odwiedzin strony: 672 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:17:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów