Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 335/35/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 11.03.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 111 651 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 4 651
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  4 651
  dział 801 Oświata i wychowanie 107 000
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 107 000

  Źródło powstania dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 111 651 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 4 651
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  4 651
      1. Wydatki bieżące 4 651
  dział 801 Oświata i wychowanie 107 000
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 107 000
      1. Wydatki bieżące 107 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na rok 2008.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 111 651 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 4 651
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  4 651
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  (związkom gmin) ustawami
  4 651
  dział 801 Oświata i wychowanie 107 000
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 107 000
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  107 000
 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 111 651 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 4 651
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  4 651
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 651
  dział 801 Oświata i wychowanie 107 000
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 107 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 107 000

§3

Uchylić w części w pkt. 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 328/28/2008 z dnia 28.02.2008 r. o treści: "Dział 700 Gospoda mieszkaniowa". Wprowadzić zapis następującej treści: "Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa".

§4

Uchylić w części w pkt. 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 328/28/2008 z dnia 28.02.2008 r. o treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80104 Przedszkola    
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   20 582
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 582  

Wprowadzić zapis następującej treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80104 Przedszkola    
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   23 582
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 582  

§5

Plan po zmianach - dochody 96 162 623 zł.

§6

Plan po zmianach - wydatki 107 337 314 zł.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.11
Data udostępnienia: 2008.04.15 20:34:51
Liczba odwiedzin strony: 685 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 05:52:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów