Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 349/49/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 19.03.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XX/303/2008 z dnia 18.03.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 807 859 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 807 859
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 32 300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 176
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 495
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 429
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 78 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 78 000
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 400 000
§ 3110 Świadczenia społeczne 400 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 158 559
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 006
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 742
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 811
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 000
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 63 060
§ 4300 Zakup usług pozostałych 63 060
rozdz. 85295 Pozostała działalność 75 940
§ 3110 Świadczenia społeczne 75 940

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.19
Data udostępnienia: 2008.04.30 21:19:27
Liczba odwiedzin strony: 531 (ostatnie odwiedziny 2022.09.30 23:04:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów