Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 325/25/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 22.02.2008 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 30 194 30 194
      1. Wydatki bieżące 30 194 30 194
      w tym wynagrodzenia i pochodne 30 193 30 193
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 530 530
      1. Wydatki bieżące 530 530
      w tym wynagrodzenia 530 530
  rozdz. 80104 Przedszkola 12 083 12 083
      1. Wydatki bieżące 12 083 12 083
      w tym wynagrodzenia 11 791 11 791
  rozdz. 80110 Gimnazja 38 851 38 851
      1. Wydatki bieżące 38 851 38 851
      w tym wynagrodzenia 18 851 18 851
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 13 449 13 449
      1. Wydatki bieżące 13 449 13 449
      w tym wynagrodzenia 8 029 8 029
  dział 926 Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 000 2 000
      1. Wydatki bieżące 2 000 2 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na rok 2008:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   30 193
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 193  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1  
  § 4480 Podatek od nieruchomości   1
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   530
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 530  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 791  
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   11 791
  § 4300 Zakup usług pozostałych 292  
  § 4580 Pozostałe odsetki   32
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   260
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   18 851
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 851  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000
  § 4260 Zakup energii 15 000  
  § 4270 Zakup usług remontowych   10 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8 029
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 029  
  § 4260 Zakup energii   1 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   2 600
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 800  
  § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   300
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 620  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1 520
  dział 926 Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej    
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   2 000
  § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000  

§3

Uchylić w części zapis w pkt 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 313/013//2008 z dnia 31.01.2008 r. o treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
    1. Wydatki bieżące 110 245 110 245
    w tym wynagrodzenia 80 000  

Wprowadzić zapis następującej treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
    1. Wydatki bieżące 110 245 110 245
    w tym wynagrodzenia 104 245  

§4

Uchylić w części zapis w pkt 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 319/019//2008 z dnia 6.02.2008 r. o treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 852 Pomoc społeczna    
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 953 5 953
    1. Wydatki bieżące 5 953 5 953
    w tym wynagrodzenia 4 953 3 953

Wprowadzić zapis następującej treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 953 5 953
    1. Wydatki bieżące 5 953 5 953
    w tym wynagrodzenia 3 953 3 953

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.22
Data udostępnienia: 2008.03.28 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 591 (ostatnie odwiedziny 2023.09.30 12:35:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów