Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 328/28/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 28.02.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 200 5 200
      1. Wydatki bieżące 5 200 5 200
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola 23 582 23 582
      1. Wydatki bieżące 23 582 23 582
      w tym wynagrodzenia 23 582 23 582
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1 971 1 971
      1. Wydatki bieżące 1 971 1 971
      w tym wynagrodzenia 1 971 1 971
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 200 5 200
  § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 200  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   5 200
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   20 582
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 582  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 971
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 971  

§2

Uchylić w części zapis w pkt 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 322/022/2008 z dnia 14.02.2008 r. o treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 500 500
    1. Wydatki bieżące 500 500

Wprowadzić zapis następującej treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 500 500
    1. Wydatki bieżące 500 500
    w tym dotacje    480

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.28
Data udostępnienia: 2008.03.28 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 609 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 22:23:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów