Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 346/46/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 19.03.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XX/300/2008 z dnia 18.03.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 950 383 zł.

dział 758 Różne rozliczenia 950 383
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 950 383
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 950 383

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 950 383 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 950 383
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 507 630
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 507 630
rozdz. 80110 Gimnazja 393 220
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 393 220
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000
rozdz. 80195 Pozostała działalność 44 533
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44 533

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.19
Data udostępnienia: 2008.04.30 21:19:28
Liczba odwiedzin strony: 543 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:18:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów