Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 343/43/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 17.03.2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta

Na podstawie art. 94 pkt 6 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103 poz. 472 z 1993 r. z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin kierowania i dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Mikołowa stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.

§3

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 233/201/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik do zarządzenia nr 343/43/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.04.23 19:50:42
Liczba odwiedzin strony: 657 (ostatnie odwiedziny 2023.09.27 10:52:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów