Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 336/36/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 11.03.2008 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15.04.1997 r. w sprawie nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIII/311/2000 z dnia 22.02.2000 r. w sprawie załącznika do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15.04.1997 r. dotyczącej nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zamiany działki nr 905/73 o powierzchni 1 009 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 62001, położonej w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Staromiejskiej, stanowiącej własność gminy Mikołów na działkę nr 572/3 o powierzchni 882 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr 66374, położoną w Mikołowie, przeznaczoną pod drogę dojazdową od ul. Kościuszki, stanowiącą własność Skarbu Państwa, wieczysty użytkownik [...].

§2

Zamiana zostanie dokonana z dopłatą różnicy wartości zamienianych działek.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.11
Data udostępnienia: 2008.04.23 19:50:42
Liczba odwiedzin strony: 695 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 11:18:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów