Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 309/9/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 24.01.2008 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Mikołowie, ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Oddać w użytkowanie wieczyste Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie nieruchomość stanowiącą własność gminy Mikołów, położoną w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 13, składająca się z działek:

  • nr 2175/53 o powierzchni 405 m2 z KW 677,

  • nr 2240/53 o powierzchni 547 m2 z KW 677,

  • nr 2242/83 o powierzchni 175 m2 z KW 32923.

§2

Działki stanowią część nieruchomości, na której zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 20.11.2006 r. przez prezes Zarządu dyrektor Spółdzielni mgr inż. Wiesławę Krause oraz zastępcę prezesa Zarządu Barbarę Kowalską, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała przed dniem 5.12.1990 r., z własnych środków, na podstawie pozwolenia na budowę budynek mieszkalny, położony przy ul. Młyńskiej 13 oraz przed dniem złożenia wniosku o uregulowanie stanu prawnego działek, nie została wydana decyzja o rozbiórce tego budynku.

§3

Cena nieruchomości wynosi 76 466,00 zł. Pierwsza (I) opłata z tytułu użytkowania wieczystego, płatna przed zawarciem umowy notarialnej wynosi 15% ceny nieruchomości, która po zastosowaniu 50% bonifikaty udzielonej na podstawie uchwały nr VI/59/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 6 marca 2007 r. wynosi 5 735,00 zł. Opłata opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%, co stanowi kwotę 1 261,70 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, płatne do 31 marca każdego roku bez osobnego wezwania wynoszą 764,70 zł. Opłata opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%, co stanowi kwotę 168,23 zł.

§4

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.24
Data udostępnienia: 2008.03.19 18:40:16
Liczba odwiedzin strony: 738 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 23:18:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów