Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 327/27/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 26.02.2008 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 300 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

 • Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 300 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300
      1. Wydatki bieżące 300

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na rok 2008.

 • Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 300 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  (związkom gmin) ustawami
  300
 • Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 300 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa
  300
  § 4300 Zakup usług pozostałych 300

§3

Plan po zmianach - dochody 95 969 972 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 99 090 763 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.26
Data udostępnienia: 2008.03.28 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 585 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:19:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów