Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 338/38/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 11.03.2008 w sprawie ustalenia stawki średnio-miejskiej dla lokali użytkowych na terenie krytej pływalni w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i §3 ust. 2 i 3 uchwały nr XVII/263/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić stawki średnio-miejskie do przetargu na wynajem następujących lokali użytkowych znajdujących się na terenie krytej pływalni w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22:

Lokal o pow. Położenie Przeznaczenie Cena wywoławcza netto
28,71 m2 parter sklep sportowy 40,00 zł/m2
209,28 m2 I piętro usługi gastronomiczne bez sprzedaży alkoholu 9,00 zł/m2
123,92 m2 I piętro prowadzenie usług rekreacyjno-ruchowych 9,00 zł/m2

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.11
Data udostępnienia: 2008.04.23 19:50:42
Liczba odwiedzin strony: 714 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 00:38:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów