Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 304/4/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 14.01.2008 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2008, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      Szkoła Podstawowa nr 3    
      1. Wydatki bieżące 30 600  
      Szkoła Podstawowa nr 5    
      1. Wydatki bieżące 35 272  
      Gimnazjum nr 1    
      1. Wydatki bieżące 182 337  
      Gimnazjum nr 2    
      1. Wydatki bieżące 28 988  
      Zarząd Szkół i Przedszkoli    
      1. Wydatki bieżące   277 197
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii    
      Szkoła Podstawowa nr 3    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 4    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 5    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 7    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 8    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 9    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Zespół Szkolno-Przedszkolny    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Zespół Szkół nr 2    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Zespół Szkół nr 3    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Gimnazjum nr 1    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Gimnazjum nr 2    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      Szkoła Podstawowa nr 3    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 4    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 5    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 7    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 8    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Szkoła Podstawowa nr 9    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Zespół Szkolno-Przedszkolny    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Zespół Szkół nr 2    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Zespół Szkół nr 3    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Gimnazjum nr 1    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
      Gimnazjum nr 2    
      1. Wydatki bieżące 1 994 1 994
      w tym wynagrodzenia i pochodne   1 994
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 31 073 31 073
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
     
      Zarząd Szkół i Przedszkoli    
      1. Wydatki bieżące 161 990 161 990
      w tym wynagrodzenia 161 990  
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 2 908 2 908

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      Szkoła Podstawowa nr 3    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 30 600  
      Szkoła Podstawowa nr 5    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 35 272  
      Gimnazjum nr 1    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 182 337  
      Gimnazjum nr 2    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 28 988  
      Zarząd Szkół i Przedszkoli    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   277 197
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii    
      Szkoła Podstawowa nr 3    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 4    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 5    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 7    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 8    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 9    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Zespół Szkolno-Przedszkolny    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Zespół Szkół nr 2    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Zespół Szkół nr 3    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Gimnazjum nr 1    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Gimnazjum nr 2    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      Szkoła Podstawowa nr 3    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 4    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 5    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 7    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 8    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Szkoła Podstawowa nr 9    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Zespół Szkolno-Przedszkolny    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Zespół Szkół nr 2    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Zespół Szkół nr 3    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Gimnazjum nr 1    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
      Gimnazjum nr 2    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 994  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 692
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   260
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   42
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 3110 Świadczenia społeczne 31 073  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   14 573
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   3 000
  § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   13 500
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
     
      Zarząd Szkół i Przedszkoli    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 161 990  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   161 990
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
  § 4260 Zakup energii 2 908  
  § 4430 Różne opłaty i składki   2 908

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.14
Data udostępnienia: 2008.03.03 19:10:54
Liczba odwiedzin strony: 745 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:10:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów